Từ khóa "Khai mạc sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên năm 2022" :